Yasal Uyarı ve Site Kullanım Koşulları

Bu sayfada, bu web sitesi (www.bisolnatur.com.tr - bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) kullanımını yöneten hüküm ve koşullar tanımlanmaktadır. Siteyi kullanmak isterseniz lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatle okuyunuz.

Hüküm ve koşullar herhangi bir anda, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebileceği için bu içeriğe düzenli olarak başvurmanızı öneririz.

Yasal Beyan1.1 Fikri Mülkiyet

www.bisolnatur.com.tr internet sitesi (“Site”), SANOFI GRUBU’nun iştiraklerinden biri olan Opella Healthcare Tüketici Sağlığı A.Ş. (bundan sonra “Şirket” veya “Opella” olarak anılacaktır)’na aittir ve Şirket tarafından idare edilmektedir. Site’de görünen ticari markalar, logolar ve alan adları dahil bileşenlerin her biri ve sitenin tasarımı, fikri mülkiyete dair mevcut yasalarca korunmaktadır ve Sanofi’ye veya iştiraklerine aittir ya da üçüncü taraflarca kullanımı izne bağlıdır.

Site’nin hiçbir bileşeni, herhangi bir şekilde her ne olursa olsun herhangi bir ortamda Şirketin daha önceden alınan yazılı oluru olmaksızın tamamen veya kısmen bulunulması kopyalanamaz, çoğaltılamaz, idare edilemez, kamuya mal edilemez, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, niteliksel olarak farklılaştırılamaz, iletilemez, dağıtılamaz ve ücretli veya ücretsiz bütününe yahut bir kısmına ilişkin başka bir faaliyette bulunulamaz. Fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları ile uyum şartına bağlı kalınarak basın gereklilikleri için kullanım münferiden bir istisnadır. Sadece özel kullanım için kopyalama, kişisel, özel ve ticari olmayan ve kişisel bilgisayarınızda gerçekleşen kullanıma dair yetkilendirilmiştir.

Aşağıdaki bildirim, Sitenin içeriğinin tümünün veya kısımlarının yetkilendirilmiş herhangi bir kopyasında gözükmelidir:

"TELİF HAKKI 2018 – Opella Healthcare Tüketici Sağlığı A.Ş SAKLIDIR".

1.2 Bilgilerin Niteliği

Bu Site, Tüketiciler için sunulmaktadır. Site’de genel olarak ticari bilgiler sağlanmaktadır.

Sitede yayınlanan bilgiler, özellikle mali bilgiler, yatırıma teşvik olarak değerlendirilmez. Hiçbir durumda SANOFİ ve/veya ilintili alt kuruluşlarının hisselerine veya diğer menkul kıymetlerine dair bilgi toplanması veya bunların kamuya teklifi veya teberrularına, alımlarına ve değiş tokuşlarına dair bir teklif olarak yorumlanmamalıdır. Şirket, Sitede yer alan mali bilgilerin düzenli bir şekilde güncellendiği gerçeğine dikkatinizi çekmektedir (mali bilgiler çevrim içi temin edildiği takdirde). Sitede yayınlanan bilgiler, özellikle mali bilgiler, yatırıma teşvik olarak değerlendirilmez. Hiçbir durumda Sanofi ve/veya ilintili alt kuruluşlarının hisselerine veya diğer menkul kıymetlerine dair bilgi toplanması veya bunların kamuya teklifi veya teberrularına, alımlarına ve değiş tokuşlarına dair bir teklif olarak yorumlanmamalıdır. Şirket, Sitede yer alan mali bilgilerin düzenli bir şekilde güncellendiği gerçeğine dikkatinizi çekmektedir (mali bilgiler çevrim içi temin edildiği takdirde).

Site, içeriği ile ilintili belirli bir alanda danışılan uzmanların fikirlerini veya basında yer alan makalelerden yapılan alıntıları sunabilir. Bu gibi bilgiler, sadece danışılan uzmanın görüşünü veya yayını temsil etmektedir ve mutlaka Opella’nın ya da SANOFI GRUBU’nun görüşünü yansıtmamaktadır. Bu uzmanlar Opella’nın ya da SANOFI GRUBU’nun çalışanları değildir ve kendilerine görüşlerinin Opella tarafından kullanılması karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir. Şirket, bu gibi bilgilerin ve görüşlerin doğruluğundan veya eksiksiz oluşundan sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri, kişisel bakış açılarını yansıtmaktadır ve hiçbir zaman Şirketin ve/veya SANOFI GRUBU’’nun görüşü veya sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır.

Site’de ayrıca sağlık, fiziksel durum, tıbbi alan ve insan kullanımına yönelik tıbbi tedavilere ilişkin bilgiler de yer alabilir. Söz konusu bu tür bilgiler Site’de yalnızca bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır ve doktorunuz ya da eczacınızın tavsiyelerinin yerini almaz. Bu bilgiler hiçbir koşulda bir hastalığın veya fiziksel problemin tıbbi tanısını koymak ya da Site’de sunulan ilaçları yazmak veya kullanmak için kullanılmamalıdır. Site üzerinden sağlıkla ilgili endişelerinizi, yan etkileri veya ürüne dair teknik şikayetlerinizi rapor edebilir ya da Opella ürünleri hakkında teknik veya tıbbi sorularınızı sorabilirsiniz. Bununla birlikte her durumda doktorunuza ya da eczacınıza başvurmanız gerekir.

1.3 Diğer Sitelerle Bağlantılar

Opella veya SANOFI GRUBU, Site aracılığı ile erişilebilen bir üçüncü şahıs sitesi nedeniyle sorumluluk yüklenmez. Şirketten tamamen bağımsız olan bu gibi üçüncü şahıs sitelerinin içeriğini kontrol etmek üzere bir yöntemimiz mevcut değildir. Ayrıca, Site ile üçüncü şahıs sitesi arasındaki bağlantının varlığı, hiçbir durumda Şirketin herhangi bir şekilde her ne olursa olsun o sitenin içeriğini ve özellikle içeriğinden kaynaklanan kullanımı onayladığı anlamına gelmemektedir.

Bunun yanı sıra, Site’den gelebilecek herhangi bir bulaşmayı, özellikle bir veya daha fazla bilgisayar virüsünden gelebilecek bulaşmaları önlemek için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Harici sitelerin Siteye hipermetin bağlantıları olabilir. Bu gibi bağlantılar, Şirketin daha önceden alınan açık oluru olmaksızın oluşturulmamalıdır. Her durumda, Şirket, bu gibi sitelerin mevcut olmayışından ötürü herhangi bir şekilde sorumlu değildir ve bu siteleri yakından takip ederek kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır ve bu sitelerde yer alan veya bu siteler aracılığıyla edinilen içeriklerden, reklamlardan, ürünlerden veya diğer bileşenlerden sorumlu değildir.

1.4. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, sitede yayınlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak üzere elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Şirket, herhangi bir zamanda daha önceden bildirimde bulunmaksızın içeriği düzeltme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak, Şirket, Sitede yer alan bilgilerin doğru, hatasız, güncel veya eksiksiz olduğunu garanti edemez.
Sonuç olarak ve Şirketin ağır veya kasti kusurundan kaynaklanan mülkiyet hasarının haricinde, ikinci durum herhangi bir yükümlülüğü aşağıdakilerle ilgili olarak ortadan kaldırmaktadır:
     ● Sitede yer alan bilgilerin doğruluğu, hatalı oluşu veya eksikliği açısından;
     ● Üçüncü bir şahsın hileli girişini takiben Sitede yer alan bilgilerin veya maddelerin değiştirilmesine yol açan herhangi bir hasar açısından;
     ● ve daha geniş anlamda, aşağıdakilerin neden olduğu bu gibi bir hasarın veya kaybın olasılığına dair Şirket uyarılmış olsa dahi, her ne olursa olsun herhangi bir nedenden ötürü, herhangi bir kökene veya niteliğe veya sonuçlara sahip herhangi bir mülkiyet hasarı veya nihayetindeki kayıp açısından:
          i. Siteye ulaşım veya ulaşılamama nedeniyle,
          ii. Bilgisayarınıza veya diğer mülkiyete bulaşabilecek herhangi bir virüs veya zarar dahil Sitenin kullanımı nedeniyle ve/veya,
          iii. Siteden doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen herhangi bir bilgiye duyulan itimat nedeniyle.
Sitenin veya herhangi bir başka sitenin bileşenleri, zımni veya aleni olsun veya olmasın, herhangi bir türde garanti olmaksızın “olduğu gibi” temin edilmektedir. Şirket, verilen herhangi bir amaç doğrultusunda pazar değerlerine veya uygunluklarına ilişkin sınırlama olmaksızın hiçbir zımni veya aleni garanti sunmamaktadır.

1.5 Web Sitesinin Kullanılabilirliği

a. Siteyi hata içermeksizin temin etmenin teknik olarak mümkün olmadığını ve Şirketin böyle bir taahhütte bulunamayacağını;
b. Kusurlar nedeniyle Site’nin geçici olarak kullanım dışı kalabileceğini ve
c. Sitenin işleyişinin Şirketin kontrol etmediği olaylardan ve/veya konulardan, örneğin sizin ve Şirket arasındaki ve Şirket ile diğer ağlar arasındaki iletim ve iletişim yolları yüzünden, etkilenebileceğini kabul etmektesiniz.
Şirket ve/veya tedarikçileri, herhangi bir zamanda bakımını üstlenmek ve/veya Sitede iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapmak üzere Sitenin tümünü veya bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya bunların işleyişine ara verebilir. Şirket, Sitenin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya kesintiye uğratılmasından sorumlu değildir.

1.6 Ürünlere İlişkin Bilgiler

Sitede dahil edilen ve yayınlanan bilgiler, SANOFI GRUBU’nun bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde duyurulmayan veya mevcut olmayan veya farklı bir isim altında tedarik edilebilen ve ülkeye bağlı olarak farklılaşan yönetmeliklere ve kullanım şartlarına tabi olabilen Opella’ya ait ürünlere, programlara ve hizmetlere yapılan doğrudan veya dolaylı atıfları içerebilir. Bu gibi atıfta bulunmalar, Opella’nın bu ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde satmayı amaçladığı anlamına gelmemektedir. Sizin kullanımınıza hazır olan ürünlere, programlara ve hizmetlere dair bilgiler için Şirkete veya Opella tanıtım temsilcinize başvurun.

1.7 Yasal Hükümler

Site ve içerdikleri, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir ve bu konuya dair anlaşmazlıklar da, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

II) Özel Hüküm ve Koşullar

2.1. Sitenin Yayıncısı

Büyükdere Cad. No :193 K :4 – 10 Levent 34394 İSTANBUL – Türkiye Opella Healthcare Tüketici Sağlığı A.Ş., 271.862.450,00 TL değerinde sermaye sahibi limited ortaklıktır ve Istanbul Ticaret Sicili ’nde ve 452485 ile sıralanmaktadır.

2.2 Yayın Yöneticisi

Serli Çubukçu

2.3 Site barındırma

0ve1 Bilgisayar Haberleşme Elektronik Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Eğitim Mah. Sadıkoğlu Plaza 5 - No:7 34722 Kadıköy / İstanbul T.+90 (216) 550 30 56

2.4 Sahiplik ve Telif Bilgileri

Site’de belli üçüncü taraflara ait ticari markaların kullanılması, Site’de yer alan içeriklerin bu ticari markaların sahipleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Söz konusu üçüncü taraflar, Opella ve SANOFI GRUBU’ndan bütünüyle bağımsızdır.

2.5 Foto/Video Tanıtım Yazıları

Site içindeki görseller ve videoların kullanım ve telif hakları Opella’ya aittir. Sayfalarda kullanılan bazı resimler stok resim sitelerinden ücreti mukabili temin edilmiştir.

Nereden Satın Alabilirim? harita görseli

Nereden Satın Alabilirim?

Bisolnatur ve Bisolduo’yu eczanelerden reçetesiz satın alabilirsiniz, çocuklarda doktora danışılarak kullanılması gerekmektedir. Size en yakın eczaneyi bulmak için: