Boğaz ağrısı yaşayan görseli

Boğaz ağrısı, her yaştan kişiyi etkileyebilen bir durumdur. Genel olarak virüs ve bakterilere bağlı oluşan boğaz ağrısı, alerji, mantar enfeksiyonu, reflü ve hava kirliliği gibi nedenlerle de meydana gelebileceği için bilinçli olunması önerilir.

Boğaz Ağrısı Nedir?

Boğaz ağrısı, bu bölgede özellikle yutkunma sırasında kötüleşen ağrı, tahriş ve kaşıntı gibi rahatsız edici duyguların varlığını ifade eder. Boğaz ağrısının meydana gelmesinde en sık olarak nezle ve grip gibi viral hastalıklar yer alır. Bu şekilde virüslere bağlı oluşan boğaz ağrısı, genellikle kendiliğinden gerileme eğilimindedir. Virüsler dışında streptococcus türü bakteriler de bu bölgeyi enfekte ederek boğaz ağrısı gelişimine neden olabilir. Virüslere bağlı oluşan boğaz ağrısı şikayetinden farklı olarak altta yatan nedenin bakteriyel enfeksiyon olması halinde tedavide antibiyotik ilaçların reçetelendirilmesine başvurulabilir. Boğaz ağrısı nedenleri genellikle kendiliğinden veya çeşitli ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilen durumlardır. Ancak bazı boğaz ağrısı nedenleri, zaman içerisinde nefes alıp vermeyi zorlaştırıcı bir seyir izleyebileceği için bilinçli olunmalıdır.

Boğaz Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Burun ve ağzın arkasındaki yemek ve soluk borusunun başladığı bölge farinks olarak isimlendirilir. Bu bölgede çeşitli nedenlerle inflamasyon meydana gelmesi ise farenjit olarak tanımlanır. Farenjit gelişimi ile birlikte boğaz bölgesi, kaşıntılı, kuru, hassas ve tahriş olmuş gibi hissedilebilir.

Boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler, bu durumun oluşumunda rol oynayan asıl nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak ise boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler şu şekilde özetlenebilir:

Muayene görseli
 • Boğazda ağrı ve yanma hissi oluşması,
 • Konuşma veya yutkunma sırasında ağrının kötüleşmesi,
 • Yutkunma güçlüğü,
 • Çene ve boyun bölgesinde yer alan bezlerin büyümesi ve ağrıması,
 • Bademciklerin şişmesi ve kızarık bir görünüm alması,
 • Bademcikler üzerinde beyaz lekelenmeler oluşması,
 • Seste kabalaşma veya ses kısıklığı.

Boğaz ağrısının enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak oluşması halinde diğer çeşitli belirtiler de ortaya çıkabilir:

 • Ateş,
 • Üşüme, titreme,
 • Öksürük,
 • Burun akıntısı,
 • Hapşırma,
 • Vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı oluşması,
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı ve kusma,
 • İştah kaybı.

Boğaz ağrısı her yaşta sık görülen bir şikayettir ancak özellikle 5-15 yaş arasındaki çocuklarda sık olarak rastlanılır. Bu yaş grubunun bir diğer özelliği de yetişkinlere göre bakteriyel kaynaklı boğaz ağrısı gelişiminin daha sık olmasıdır. Çocuklarda boğaz ağrısına eşlik eden belirtiler, yaşa göre değişiklik gösterebilir. Oluşabilecek belirtiler genel olarak şu şekildedir:

 • Yüksek ateş,
 • Boyun bölgesinde lenf nodlarının hassaslaşması ve ödemlenmesi,
 • Huzursuzluk,
 • İştahın azalması,
 • Bademciklerin üzerinin beyaz iltihap ile kaplanması,
 • Özellikle üst damakta belirgin olan kırmızı lekelenmeler oluşması,
 • Baş ağrısı,
 • Karın ağrısı.

3 yaşından küçük çocuklarda bakterilere bağlı oluşan boğaz ağrısına nadir olarak rastlanılır ve meydana gelse bile oluşan belirtiler daha hafif seyretme eğilimindedir. Hastalığın seyri daha iyi bile olsa gelecekte bakteriyel enfeksiyona bağlı oluşabilecek istenmeyen durumların önlenmesi adına hekim tarafından antibiyotik ilaçların reçetelendirilmesine başvurulabilir. Genel olarak çocuklarda viral enfeksiyonlar, boğaz ağrısı gelişiminin en sık nedenini oluşturur. Viral kaynaklı boğaz ağrılarında antibiyotik ilaçların kullanımı gereksiz olup bunun yerine şikayetleri hafifletici uygulamalara başvurulması önerilir.

Hapşuran çocuk görseli

Boğaz ağrısı ve oluşan diğer şikayetler, genellikle 5-10 gün içerisinde kendiliğinden gerileme eğiliminde olan semptomlardır. Ancak bazı durumlarda tıbbi müdahale gereksinimi söz konusu olabileceği için bilinçli olunmalıdır. Dolayısıyla aşağıda yer alan yakınmalara dikkat edilmelidir:

 • Boğaz ağrısı şikayetinde gerileme olmaması veya seyrinin kötüleşmesi,
 • Nefes almakta zorlanmak,
 • Yüz ve boyun bölgesinde ödem gelişmesi,
 • 38,5 derecenin üzerinde ateş oluşması,
 • Burun akıntısı veya balgamda kan varlığı,
 • Boyunda şişlik gelişmesi,
 • Ses kısıklığının 2 hafta boyunca devam etmesi,
 • Kulak ağrısı oluşması,
 • Deri döküntülerinin gelişmesi,
 • Eklem ağrılarının hissedilmesi,
 • Ağzın açılmasında zorluk yaşanması,
Hapşuran çocuk görseli

Boğaz Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Boğaz ağrısı nedenleri, travmadan enfeksiyonlara kadar geniş bir yelpazede incelenir. Solunum yollarını hedef alan bakteri ve virüsler, alerjiler, tütün kullanımı veya dumanına maruz kalınması ve hava kuruluğu gibi durumlar, boğaz ağrısı nedenleri içerisinde yer alır. Bu nedenlere ek olarak bazı kişilerde reflü varlığında veya yüksek sesle konuşma sonrasında da farenks bölgesinde inflamasyona bağlı boğaz ağrısı şikayeti oluşabilir.

Her ne kadar boğaz ağrısı herkeste ortaya çıkabilecek bir durum olsa da çeşitli risk faktörlerinin varlığı halinde bireyler bu şikayetin gelişmesine daha yatkın olabilirler:

 • Küçük çocuklar ve ergenler boğaz ağrısı şikayeti açısından riskli yaş grubunu oluşturur. Yaşı üç ile on beş arasında değişen çocuklar, özellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı boğaz ağrısı şikayetinin en fazla görüldüğü yaş grubudur.
 • Tütün kullanımı veya pasif içicilik, boğaz bölgesinin tahriş olmasına neden olabilir.
 • Mevsimsel alerjisi olan kişiler veya sürekli olarak toz, küf veya hayvansal kimyasallara karşı alerjik reaksiyon gelişen kişilerde boğaz ağrısı şikayetinin ortaya çıkma riskinde bir artış söz konusudur.
 • Bazı bölgelerde endüstriyel yapılar daha yoğun olarak bulunabilir. Fabrika dumanlarında yer alan kimyasallara maruziyet veya katı yakıt tüketilen bir çevrede yaşamak, kişileri boğaz ağrısı şikayeti yaşamaya yatkın hale getirebilir.
 • Sinüsler baş bölgesinde bulunan havanın dolaştığı boşluklu yapılardır. Bu yapılar içerisinde meydana gelen iltihaplanmalarda salgılanan sıvılar, boğaza akarak tahriş ve ağrı gibi şikayetlerin oluşmasına neden olabilir.
 • Kapalı ortamlarda kalabalık gruplar halinde yaşayan kişilerde boğaz ağrısına neden olan çeşitli mikropların yayılması daha kolaydır. Kreşler, okullar, iş yerleri ve uçak gibi kapalı alanlar, virüs ve bakteri kaynaklı boğaz ağrısı mikroplarının kişiler arasında kolayca yayılabileceği ortamlara örnek teşkil ederler.

Boğaz ağrısı şikayeti bulunan birçok kişi, genellikle bu şikayetin altında yatan nedeni tahmin edebilir. Bu tahminin yapılamaması halinde ise eşlik eden diğer belirtiler göz önünde bulundurularak tanının koyulması sağlanabilir. Boğaz ağrısı nedenleri arasında en sık karşılaşılan durumlar şu şekilde özetlenebilir:

Viral Enfeksiyonlar

Virüslere bağlı oluşan üst solunum yolu rahatsızlıkları, boğaz ağrısı şikayeti bulunan kişilerin neredeyse %90’ında sebep olarak tespit edilir. Soğuk algınlığına neden olabilen 200’den fazla virüs türü bulunur. Adenovirüs, rhinovirüs ve coronavirüs, boğaz ağrısına neden olabilecek virüslere örnek teşkil ederler. Boğaz ağrısının viral bir enfeksiyona bağlı oluşması halinde genellikle burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma, baş ağrısı ve ateş gibi diğer şikayetler de belirtiler arasına eklenebilir. Virüslere bağlı oluşan boğaz ağrısında aynı zamanda bademcikler üzerinde iltihaplanma da meydana gelebilir.

Boğaz bölgesinde iltihaplanma ve dolayısıyla ağrı şikayetine neden olabilecek diğer virüsler şu şekildedir:

 • İçerisinde influenza (grip) virüsünün de olduğu ortomiksovirüs ailesi,
 • Enfeksiyöz mononükleoz hastalığı etkeni olan Epstein-Barr virüsü,
 • Ağız ve boğazda ağrılı veziküllere neden olabilen koksaki ve ekovirüs,
 • Kızamık virüsü,
 • Boğazda yara oluşumuna neden olabilen Herpes simpleks virüsü.
Hapşuran çocuk görseli

Viral kaynaklı boğaz ağrısı şikayetinin şiddeti, etken virüsün türüne bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 1 hafta 10 gün içerisinde gerileme gösterir. Virüslere bağlı oluşan boğaz ağrısında, eşlik eden diğer belirtilerin olması halinde sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimden destek alınması önerilir.

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar, boğaz ağrısı şikayetinin gelişiminde rol oynayabilir. Bu türler arasında en sık karşılaşılanı, Streptococcus pyogenes olarak isimlendirilen mikroorganizmadır. Genç ve yetişkin bireylerde boğaz ağrısı vakalarının sadece %10’u bu bakteri kaynaklı ortaya çıkarken, boğaz ağrısı şikayeti olan küçük çocukların neredeyse üçte birinde etken mikroorganizma bu bakteridir. Bu yaş grubunda meydana gelen bakteriyel boğaz enfeksiyonları, romatizmal ateş veya böbrek iltihaplanması gibi ağır seyirli durumlarla ilişkili olması nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı boğaz ağrısı olan bireylerde hekim, antibiyotik ilaçların reçetelendirilmesine başvurabilir.

Hapşuran çocuk görseli

Streptococcus türü bakterilere ek olarak Neisseria gonorrhoeae ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan bakteriler de boğazda iltihaplanmaya neden olabilirler. Krup nedeni olan Bordetella pertussis, bir diğer boğaz ağrısı nedeni olan bakteridir. Bakterilere bağlı oluşan boğaz ağrısı olgularında çeşitli tetkikler ile hangi bakterinin bu şikayetin oluşmasında rol oynadığı tespit edilebilir.

Alerjik Kökenli Boğaz İltihabı ve Geniz Akıntısı

Hayvan tüyleri, bitkilerden salınan polen ve çeşitli kimyasallar, bazı kişilerde bağışıklık sisteminde aşırı bir yanıta neden olarak alerjen özellik gösterebilir. Alerji gelişimi ile birlikte vücutta salınan kimyasallar ise burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma, hapşırma ve boğazda tahriş gibi şikayetlerin gelişimine neden olabilir. Burun tıkanıklığı kişinin ağzından nefes alıp vermesini tetikler. Ağız solunumu ise boğaz bölgesindeki kuruluğu artırarak kaşıntı ve tahriş hissinin artması ile sonuçlanabilir.

Bazı kişilerde burun içi hava yolları ve sinüslerden aşırı miktarda mukus salgılanması meydana gelebilir. Fazla düzeyde salgılanan mukus geniz akıntısı ile boğaz bölgesine inerek burada iltihaplanmaya neden olabilir. Bazı kişiler geniz akıntısını boğazlarına bir şey takılmış gibi hissedebilirler.

Mantar Kaynaklı Enfeksiyonlar

Boğaz ağrısına neden olan mantar kaynaklı enfeksiyonların başında, halk arasında pamukçuk olarak bilinen rahatsızlığın nedeni olan Candida albicans türü mantarlar rol oynar. Mantar enfeksiyonları özellikle bağışıklık sistemi tam olarak işlev gösteremeyen bireyleri etkiler. Ağız içerisinde kandida enfeksiyonu gelişmesi, genellikle herhangi bir şikayete neden olmasa da bazı kişilerde ağız, dil ve boğazda ağrı şeklinde de kendisini gösterebilir.

Hava Kuruluğu ve Hava Kirliliği

Hava kuruluğu, ağız içi ve boğaz bölgesinde nem kaybına neden olarak bu dokularda kuruluk meydana getirebilir. Nemini kaybeden dokularda tahrişe karşı bir yatkınlık oluşur ve zaman içerisinde boğaz ağrısı şikayeti ortaya çıkabilir. Hava kuruluğu dışında fabrika dumanı, çeşitli kimyasallar, tahriş edici maddeler nedeniyle oluşan hava kirliliği veya sadece tütün dumanına maruz kalınması bile boğaz bölgesinde tahrişe neden olarak boğaz ağrısı şikayeti gelişimi ile sonuçlanabilecek durumlar arasındadır.

Boğazda Travma Meydana Gelmesi

Direkt olarak boyun bölgesine alınan künt veya kesici travmalar, boğaz ağrısı şikayetine neden olabileceği gibi sert yapıdaki gıdalar tüketilirken bu besinlerin küçük parçalarının boğaza takılması halinde de boğaz ağrısı ortaya çıkabilir. Boğazda meydana gelebilen travmalar sadece bu örnekler ile sınırlı değildir. Ses tellerinin aşırı kullanıldığı meslek dallarında uzun süreli yüksek seste konuşma veya bağırma sonucunda da boğaz ağrısı şikayeti meydana gelebilir.

Reflü Rahatsızlığı

Reflü rahatsızlığı, mide içerisindeki asidin veya safranın önce yemek borusuna oradan da boğaz bölgesine ulaşması ile karakterize bir durumdur. Bu sindirim sıvıları, yemek borusu ve boğaz bölgesinin dokularında tahrişe neden olarak boğaz ağrısı şikayetinin gelişmesine neden olabilir. Reflü nedeniyle meydana gelen boğaz ağrısı özellikle uzun süreli yatma sonrasında ya da sabah uyanıldığında belirgin şekilde hissedilir.

Boğaz ağrısı her ne kadar rahatsız edici bir durum olsa da genellikle ciddi bir seyir izlemez ve kısa sürede kendiliğinden gerileme eğilimindedir. Evde yapılacak çeşitli basit uygulamalar ile oluşan şikayetler genellikle kolayca kontrol altına alınabilir.

Kaynakça

1- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sore-throat/symptoms-causes/syc-20351635

2- https://www.medicalnewstoday.com/articles/311449

3- https://www.healthline.com/health/sore-throat

4- https://www.verywellhealth.com/sore-throat-causes-and-risk-factors-1191878

5- https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/8274-sore-throat-pharyngitis

Yayınlama Tarihi: 2021-11-10

Son güncellenme Tarihi: 2021-11-10


Kuru ve Balgamlı Öksürük

Bisolnatur ürün görseli

Doğal içeriği ile öksürüğü rahatlatır, boğaz ağrısını yatıştırır.

Kuru Öksürük ve Boğaz Ağrısı

Bisoldu Şurup ürün görseli

Anında yatıştırıcı etkisi ile kuru öksürüğü rahatlatır, boğaz ağrısını yatıştırır.

Bisoldu Sprey ürün görseli

Semptomların kötüleşmesini önlemek için anında etki ederek öksürüğü rahatlatır, boğaz ağrısını azaltır.

Soğuk Algınlığı Virüslerine Etkili

Bisol Viral ürün görseli

Soğuk algınlığı virüslerini hapseder, etkisiz hale getirir ve sizi korur.

Nereden Satın Alabilirim? harita görseli

Nereden Satın Alabilirim?

Bisolnatur ve Bisolduo’yu eczanelerden reçetesiz satın alabilirsiniz, çocuklarda doktora danışılarak kullanılması gerekmektedir. Size en yakın eczaneyi bulmak için:

Öksürük ve soğuk algınlığını yenmek için ipuçlarımızı keşfedin

Öksürük Nedir? görseli

Öksürük Nedir?

Genelde soğuklarla birlikte kendini gösteren öksürük bazen önemli bir iş görüşmesinde, bazen çok önemli bir sınavda, bazen en mutlu olduğunuz an gibi olmadık yerlerde hayatınızı kâbusa çevirebilir.

Kuru Öksürük Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? görseli

Kuru Öksürük Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Normal şartlarda öksürük, son derece doğal bir reflekstir. Vücut; öksürük yoluyla solunum yolundaki yabancı ve/veya zararlı partikülleri ya da mikropları uzaklaştırır. Bununla…

Balgamlı Öksürük görseli

Balgamlı Öksürük

Yaş öksürük olarak da bilinen balgamlı öksürük solunum yolları enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bir durumdur. Balgamlı öksürük birçok hastalığın belirtisi olabilir.